Styrelse

 Adress :  c/o  Åke  Håkansson  Lästervägen 21  393 64 KALMAR  / 0480 473062

Åke Håkansson

Ordförande

Bo-Lennart Holmsten

Vice Ordförande

Stig Berg

Sekreterare

Lars Nilsson

Kassör

Björn Hovdegård

Ledamot

Lars Lövstran

Ledamot

Lars Rosqvist

Ersättare